Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 90 312 413 26 80 safran@gazi.edu.tr

Mobil: +90 312 413 26 80

Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Teknikokullar, ANKARA

safran@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

1958 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1985 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını vermiştir.

İletişim

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
90 312 413 26 80